NCDT
NECO
Gündem (Web Sitesi) - Web Sitesi | Haber Girişi: 27.07.2022 - 14:45, Güncelleme: 27.07.2022 - 14:45

MİLLİ PARK KANUNU GÖRMEMEZLİKTEN GELİNEMEZ

 

MİLLİ PARK KANUNU GÖRMEMEZLİKTEN GELİNEMEZ

Taşburun Balıkçı Barınağı işte bu kadar özel öneme sahip Milli Park bölgesi içerisinde yer almaktadır. Ülkemiz kıyılarında yer alan diğer balıkçı barınaklarından farklı olarak özel niteliklere sahiptir.
MİLLİ PARK KANUNU GÖRMEMEZLİKTEN GELİNEMEZ Didim Derneği Yönetimi, Taşburun Balıkçı barınakları ile ilgili daha önce yaptıkları açıklamalarla bu mevkinin Milli parklar sınırları içerisinde kaldığını ve bu nedenle koruma altına alınması gerektiğini, Milli Parklar kanununa dahil edilmesi gerektiğini belirtmişlerdi. Yaptıkları açıklamalar ışığında aynı gerekçelerle Bu gün Didim Savcılığına şikayet dilekçelerini vererek, Taşburun Balıkçı Barınağının Milli Park Kapsamına alınmasını, yapılmakta olan kiralama işleminin yürütmeyi durdurma kararı istemi ile dava açtılar. Didim Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Yönetim; "Taşburun Balıkçı Barınağı, ülkemizin en önemli mili parklarından olan Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Milli Park sınırları dahilinde kalmaktadır. Bilindiği üzere Milli Parkımızbarındırdığı bitki türü yönünden çok çok zengindir.  Bu zenginliği nedeniyle Avrupa Konseyi tarafından Flora Biyogenetik Rezerv Alanı ilan edilmiştir. Uluslararası bir öneme sahip Milli Parkımızın kıyılarında Korunması Gerekli Türler listesinde yer alan Akdeniz Foku yaşmaktadır. Bölge, aralarında nesli tehlike altında olan ve yaşamları yasalarla korunan Karabataklar, Tepeli Pelikanların üreme alanıdır. Her yıl yaklaşık 256 kuş türü Delta’yı ziyaret etmektedir. Taşburun Balıkçı Barınağı işte bu kadar özel öneme sahip Milli Park bölgesi içerisinde yer almaktadır. Ülkemiz kıyılarında yer alan diğer balıkçı barınaklarından farklı olarak özel niteliklere sahiptir. Bu sebepledir kirletilmesinde ve kiralanmasında sadece 4717 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümleri uygulanmaz. Başta 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’na tabidir; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kontrollü kullanım bölgesinde olduğundan ilgili kurumun denetimi altındadır.Kanunlar gereği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kurum görüşleri ve onayı ile işlem tahsis edilir.  Aksi durumda gerçekleşen her bir işlem, hem Anayasamıza hem de imzaladığımız uluslararası anlaşmalar ile yürürlükteki mevzuatlarımıza aykırı olur. Bilimsel ve estetik bakımdan, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel değerleri korumak, her şeyden önce bir vatandaşlık görevidir. Kurum yetkililerinin de değerlerin korunmasında gerekli hassasiyeti göstermek zorundadır.Ne yazık ki basında yer alan haberlerden edindiğimiz bilgilere göre (kurum yazılı başvurumuza cevap vermemiştir) Milli Park dahilinde kalan Taşburun Balıkçı Barınağı kiralama işleminde Aydın İl Tarım Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşünü almadan bir kiralama işlemi gerçekleştirdiklerini düşünmekteyiz. Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Milli Park geleceğinin hatalı uygulamalar ile tehlikeye atılmaması adına taşıdığımız endişelerle bugün Didim Derneği olarak ilçemiz sınırlarında kalan Taşburun Balıkçı Barınağı kiralama işlemini, öncelikle Anayasamıza olmak üzere - 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’na 3194 sayılı İmar Kanunu’na ve Aydın-Muğla-Denizli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan kararları ile Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı Revizyon kararlarına aykırı olduğunu düşündüğümüzden, yürütmesinin ivedilikle durdurulması ve ardından İPTALİ istemli yargıya başvurduk. Dileriz ki ülkemizin ve kentimizin önemli değerlerinden olan Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, deniz ve kara ekosisteminin korunması ve değerlerinin bozulmadan geleceğe taşınması amacıyla BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA değerlendirmeye alınır;“üretim” adı altında gerçekleşecek “kalkınma” hamlelerinden doğamız daha fazla zarar görmez. Milli Parkımızın, deltamızın ve dalyana olması muhtemel çevresel etkilerin bilimsel ve teknik çalışmalar ışığında gerçekleşmesi için çalışmaları yakından takip etmeye ve aksi olduğunu düşündüğümüz uygulamaları incelenmesi amacıyla yargıya taşıyacağımızı Didim kamuoyu ile paylaşmak isteriz.27.07.2022 Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki ; Yaşam alanlarımız, sahip olduğu değerleri ile güzel Milli Parkımıza Dokunma !!!" açıklamasında bulundular. Didim Derneği Yönetim Kurulu HÜRAYDIN HABER          
Taşburun Balıkçı Barınağı işte bu kadar özel öneme sahip Milli Park bölgesi içerisinde yer almaktadır. Ülkemiz kıyılarında yer alan diğer balıkçı barınaklarından farklı olarak özel niteliklere sahiptir.

MİLLİ PARK KANUNU GÖRMEMEZLİKTEN GELİNEMEZ

Didim Derneği Yönetimi, Taşburun Balıkçı barınakları ile ilgili daha önce yaptıkları açıklamalarla bu mevkinin Milli parklar sınırları içerisinde kaldığını ve bu nedenle koruma altına alınması gerektiğini, Milli Parklar kanununa dahil edilmesi gerektiğini belirtmişlerdi.

Yaptıkları açıklamalar ışığında aynı gerekçelerle Bu gün Didim Savcılığına şikayet dilekçelerini vererek, Taşburun Balıkçı Barınağının Milli Park Kapsamına alınmasını, yapılmakta olan kiralama işleminin yürütmeyi durdurma kararı istemi ile dava açtılar.

Didim Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Yönetim;

"Taşburun Balıkçı Barınağı, ülkemizin en önemli mili parklarından olan Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Milli Park sınırları dahilinde kalmaktadır. Bilindiği üzere Milli Parkımızbarındırdığı bitki türü yönünden çok çok zengindir.  Bu zenginliği nedeniyle Avrupa Konseyi tarafından Flora Biyogenetik Rezerv Alanı ilan edilmiştir. Uluslararası bir öneme sahip Milli Parkımızın kıyılarında Korunması Gerekli Türler listesinde yer alan Akdeniz Foku yaşmaktadır. Bölge, aralarında nesli tehlike altında olan ve yaşamları yasalarla korunan Karabataklar, Tepeli Pelikanların üreme alanıdır. Her yıl yaklaşık 256 kuş türü Delta’yı ziyaret etmektedir.

Taşburun Balıkçı Barınağı işte bu kadar özel öneme sahip Milli Park bölgesi içerisinde yer almaktadır. Ülkemiz kıyılarında yer alan diğer balıkçı barınaklarından farklı olarak özel niteliklere sahiptir. Bu sebepledir kirletilmesinde ve kiralanmasında sadece 4717 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümleri uygulanmaz. Başta 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’na tabidir; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kontrollü kullanım bölgesinde olduğundan ilgili kurumun denetimi altındadır.Kanunlar gereği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kurum görüşleri ve onayı ile işlem tahsis edilir.  Aksi durumda gerçekleşen her bir işlem, hem Anayasamıza hem de imzaladığımız uluslararası anlaşmalar ile yürürlükteki mevzuatlarımıza aykırı olur.

Bilimsel ve estetik bakımdan, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel değerleri korumak, her şeyden önce bir vatandaşlık görevidir. Kurum yetkililerinin de değerlerin korunmasında gerekli hassasiyeti göstermek zorundadır.Ne yazık ki basında yer alan haberlerden edindiğimiz bilgilere göre (kurum yazılı başvurumuza cevap vermemiştir) Milli Park dahilinde kalan Taşburun Balıkçı Barınağı kiralama işleminde Aydın İl Tarım Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşünü almadan bir kiralama işlemi gerçekleştirdiklerini düşünmekteyiz. Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Milli Park geleceğinin hatalı uygulamalar ile tehlikeye atılmaması adına taşıdığımız endişelerle bugün Didim Derneği olarak ilçemiz sınırlarında kalan Taşburun Balıkçı Barınağı kiralama işlemini, öncelikle Anayasamıza olmak üzere

- 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’na

3194 sayılı İmar Kanunu’na ve

Aydın-Muğla-Denizli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan kararları ile

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı Revizyon kararlarına aykırı olduğunu düşündüğümüzden, yürütmesinin ivedilikle durdurulması ve ardından İPTALİ istemli yargıya başvurduk.

Dileriz ki ülkemizin ve kentimizin önemli değerlerinden olan Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, deniz ve kara ekosisteminin korunması ve değerlerinin bozulmadan geleceğe taşınması amacıyla BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA değerlendirmeye alınır;“üretim” adı altında gerçekleşecek “kalkınma” hamlelerinden doğamız daha fazla zarar görmez.

Milli Parkımızın, deltamızın ve dalyana olması muhtemel çevresel etkilerin bilimsel ve teknik çalışmalar ışığında gerçekleşmesi için çalışmaları yakından takip etmeye ve aksi olduğunu düşündüğümüz uygulamaları incelenmesi amacıyla yargıya taşıyacağımızı Didim kamuoyu ile paylaşmak isteriz.27.07.2022

Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki ;

Yaşam alanlarımız, sahip olduğu değerleri ile güzel

Milli Parkımıza Dokunma !!!" açıklamasında bulundular.

Didim Derneği Yönetim Kurulu

HÜRAYDIN HABER

 

 

 

 

 

Aydın HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve huraydingazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.